Winkelmandje
Uw winkelmandje is op dit moment leeg

Retourrecht

Voor zover het gaat over een consument volgens § 13 BGB, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Annuleringsvoorwaarden

U kunt uw verkoopsovereenkomst binnen 30 dagen zonder reden in tekstvorm (bijvoorbeeld in een brief, fax, e-mail) of - wanneer de goederen werden geleverd voor deze deadline - ook door terugzending van de stukken herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet voor de ontvangst van de goederen bij de ontvanger (bij de terugkerende levering van soortgelijke goederen niet voor de levering van het eerste deel) en ook niet voor het vervullen van onze informatieplicht volgens artikel 246 § 2 samen met § 1 deel 1 en 2 EGBGB en onze verplichtingen volgens § 312g deel 1 zin 1 BGB samen met artikel 246 § 3 EGBGB.
Voor het behoud van het retourrecht volstaat het de herroeping of de goederen terug te sturen. De herroeping moet gericht worden aan:

Chal-Tec GmbH
Wallstr. 16
10179   Berlin
Deutschland

Telefoonnummer: +31 (0) 2 0808 5314*
Fax: +49 (0) 30 - 408 173 505

(Je 0,14 EUR/Min. incl. 19% BTW via vaste lijn of max. 0,42 EUR/Min. incl. 19% BTW via het mobiele netwerk.)


*Prix d'un appel local (non surtaxé).

Gevolgen van de herroeping

In het geval van een effectieve annulering worden de wederzijds ontvangen uitkeringen teruggestort en de eventuele voordelen (bijvoprbeeld rente) geannuleerd. Kunt u ons de ontvangen bedragen of voordelen (zoals gebruiksvoordelen) niet, gedeeltelijk of in penibele staat teruggeven, moet u ons een schadevergoeding betalen. Voor de verminderde toestand van de goederen en voor reeds benutte voordelen moet u ons een schadevergoeding betalen, voor zover de verslechterde toestand of het gebruik terug te brengen is op omgang met de goederen, die voorbijgaat aan het testen van de eigenschappen en de functionaliteit. Onder "testen van eigenschappen en functionaliteit" verstaat men het testen en uitproberen van de goederen, zoals het in de winkel mogenlijk en gebruikelijk is. Verpakte zaken zijn op ons risico terug te zenden. De reguliere kosten van de terugzending worden door u betaald, wanneer de geleverde waren overeenkomen met de bestelling en wanneer de prijs voor het terugzenden niet hoger is dan 40 Euro of wanneer u bij een hogere prijs van de goederen op het moment van annulering de ruilgoederen nog niet mocht ontvangen of nog geen deelbetaling volbracht hebt. Anders is de terugzending gratis. Niet verpakte goederen worden bij u afgehaald. Betalingsverplichtingen moeten binnen de 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor u met de verzending van de opzegging of van de retourgoederen, voor ons met de ontvangst.

Uitsluiting van het retourrecht

Het retourrecht is niet van toepassing op overeenkomsten in functie van de levering van software, indien de geleverde mediadragers door u geopend werden.

Gefinancierde transacties (Klarna huurkoop)

Als u dit contract met een lening financiert en deze later herroept, bent u ook niet langer meer gebonden aan de leningsovereenkomst, op voorwaarde dat beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Daarvan kan uitgegaan worden wanneer wij gelijktijdig uw financierder zijn of wanneer uw financierder beroep doet op onze medewerking. Wanneer de lening met ingang van de annulering of bij de teruggave van de goederen reeds toegekend is, treedt de financierder voor ons op met betrekking tot de wettelijke gevolgen van de annulering of de teruggave in functie van onze rechten en plichten uit hoofde van de gefinancierde overeenkomst. Dit laatste geldt niet wanneer het voorliggende contract voor de aankoop van financiële instrumenten dient (zoals effecten, buitenlandse valuta of aanverwanten).

Wilt u een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van uw retourrecht en annuleer ook de leningsovereenkomst, wanneer u daarvoor ook beroep kan doen op het retourrecht.

Einde van het retourrecht

Aanmelden
Voer hier a.u.b. uw e-mailadres in.
Minimaal 6 of meer tekens invoeren
Aanmelden
Voer hier a.u.b. uw e-mailadres in.
Minimaal 6 of meer tekens invoeren